ePapir – od šaltera do digitalne transformacije

22 / 10 / 2019

Na konferenciji „Od šaltera do digitalne transformacije“, održanoj 8. oktobra 2019. godine, Republički sekretarijat za javne politike predstavio je Program za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative ePapir. Program je posvećen poboljšanju uslova za poslovanje kroz optimizaciju, modernizaciju i digitalizaciju administrativnih postupaka.

U prisustvu predsednice Vlade, predstavnika ambasada, državnih i međunarodnih institucija i privrednika, ovom prilikom je predstavljen programa Vlade Republike Srbije „e-Papir“, dosadašnji rezultati i naredni koraci na pojednostavljenju poslovanja u Srbiji i uspostavljanju jedinstvenog mesta sa svim potrebnim informacijama za privredu.

U svom uvodnom obraćanju Bojana Tošić, direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike, navela je da je jedan od osnovih ciljeva ePapira da se kroz analizu ukinu nepotrebne procedure i menjaju propisi kako bi postupke učinili jednostavnijim i time rasteretili privredu. Ovaj proces obuhvata postojeće postupke na republičkom i pokrajinskom nivou, koji se odnose na privredne subjekte, a krajnji rezultat  jeste da čitava privreda može svoje administrativne obaveze završiti online iz sopstvene kancelarije. Kroz ukidanje samo 2 postupka u Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, uspostavljenjem komunikacije tri sistema, Poreske uprave, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i PIO fonda,  ostvarena je ušteda za privredu od skoro 30 miliona evra na godišnjem nivou. Obraćajući se prisutnima, sa ponosom je istakla da ePapir predstavlja zajednički projekat Vlade i privrede i dodala da konsultacije sa privredom moraju postati pravilo.

Premijerka Ana Brnabić se osvrnula na anketu 1000 preduzeća, istraživanje koju je uradio USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj, gde je zapaženo da je porastao procenat privrednika koji su se izjasnili da je predvidivost poslovanja u Srbiji povećana u poslednjih 12 meseci. Od velikog je značaja podatak da se čak 74% preduzeća saglasilo da javna uprava u 2019. godini radi efikasnije nego pre godinu dana, a 72% malih i srednjih preduzeća smatra da je porasla transparentnost poslovanja u Srbiji. Od 2017. godine, kada je pušten u rad sistem za automatsku razmenu podataka, preko 5,3 miliona podataka je elektronski razmenjeno u okviru javne uprave, što znači da isti taj broj papira nije štampan, i da se već u tome ogleda ušteda koja je ostvarena i za privredu i za javnu upravu. Na ovaj način, građani i privreda više neće biti kuriri državi, već će država ovaj posao obavljati za njih, a legendarne rečenice „fali ti još jedan papir“ i „gde je pečat“ će otići u zaborav.

Šef delegacije EU u Srbiji, Sem Fabrici, pozdravio je napore Vlade RS na uspostavljanju efikasnije javne uprave i istakao zadovoljsto uvođenja modernih i efikasnih regulatornih okvira koji najviše znače malim i srednjim preduzećima, jer se u njima nalazi dve trećine radnih mesta u Srbiji. „Srbija svakako ide u pravom smeru“, istakao je Fabrici i prisutnima poručio da je ovo početak jednog velikog posla na kome je potrebno svi zajedno da radimo.

“Kvalitet javnih usluga je veoma dobar indikator dobre uprave. Zadovoljstvo sa javnim upravama, kao što je E-uprava, se direktno prevodi u poverenje u rad Vlade. Efikasna administracija i pouzdano susedstvo su osnova za investitore pri odlučivanju za investiranje u jednu zemlju“ – poručio je Tomas Šib, ambasador Savezne Republike Nemačke.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kojim rukovodi ministar Zoran Đorđević, prvo je premestilo svoj servis i aplikacije u jedinstven Data centar i svu dokumentaciju objedinilo na jednom mestu. „U sledećoj godini planiramo da uvedemo kompletnu digitalizaciju socijalne zaštite, uvodimo „Document Management System-DMS“ sistem koji već postoji u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnoj službi za zapošljavanje, jer želimo da svi dokumenti koji se prenose budu dostupni i vidljivi svima, naravno, u skladu sa ovlašćenjiima“, rekao je ministar.

Reforma koja se sprovodi u okviru pomenutog ministarstva bila je i povod da se ministru Zoranu Đorđeviću dodeli nagrada za Lidera u modernizaciji i transformaciji javnih usluga, kao priznanje za dosadašnje rezultate.