„ePAPIR“ je proglašen drugom reformom od najvećeg uticaja na građane i privredu na globalnom takmičenju Open Government Partnership Impact Awards

16 / 12 / 2021

Program za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „e-Papir“ osvojio drugo mesto kao reforma sa najvećim uticajem na građane i privredu u konkurenciji između 18 evropskih zemalja u okviru globalnog takmičenja Open Government Partnership Impact Awards (Partnerstvo za otvorenu upravu, nagrada za najuticajniju reformu).

Programom „e-Papir” omogućeno je da 2.264 postupaka za privredu iz nadležnosti 93 organa javne uprave budu dostupni na jednom mestu, na Portalu Registra. Zahvaljujući saradnji javnog i privatnog sektora, javne usluge su modernizovane kroz optimizaciju 235 i ukidanje 13 administrativnih procedura, što je rezultiralo godišnjom uštedom za privredne subjekte od 33 miliona evra. Ovo priznanje se može smatrati podstrekom da javna uprava u saradnji sa privatnim sektorom treba i dalje da nastavi sa modernizacijom i prilagođavanjem usluga javne uprave potrebama korisnika, kako bi se postigao cilj i uspostavila uprava po meri svih nas.