Digitalizovano prvih 27 postupaka za dobijanje licenci, dozvola i saglasnosti za privredu

29 / 12 / 2020

Beograd, 29. decembar 2020 – Uvođenjem novih elektronskih usluga za privredu na Portalu eUPRAVA kroz Program ePAPIR privrednicima u Srbiji je dostupno prvih 27 potpuno digitalizovanih postupaka za izdavanje dozvola, licenci i saglasnosti. Ova inovacija je deo trogodišnjeg projekta za unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji, koju realizuju Republički sekretarijat za javne politike, Kancelarija za IT i eUpravu Vlade Republike Srbije i Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svetske banke, uz finansijsku podršku Fonda za dobru upravu Ujedinjenog kraljevstva i Britanske ambasade u Beogradu.

Prvi digitalizovani postupci, između ostalog, uklјučuju upis u registar distributera i uvoznika sredstava za ishranu bilјa, priznavanje registracije sredstava za zaštitu bilјa, upis u registar proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih glјiva, upis u registar sredstava za ishranu bilјa i oplemenjivača zemlјišta i mnoge druge.

Ovi postupci su sada brži i jeftiniji, a potrebne dozvole su dostupne u nekoliko jednostavnih koraka:

  • Korisnik na Portalu eUprava popunjava elektronski zahtev, prilaže dokumentaciju i vrši elektronsko plaćanje, ukoliko usluga zahteva finansijski izdatak;
  • Sistem automatski pristupa elektronskim registrima i pribavlјa podatke po službenoj dužnosti koji su neophodni u procesu odlučivanja;
  • Podnosilac zahteva redovno dobija obaveštenja o mogućim dopunama dokumentacije i promenama u statusu predmeta;
  • Na kraju, dozvola se dostavlјa elektronskim putem u eSanduče podnosioca na portalu eUprava i trajno je dostupna korisniku i nadležnim organima za sve dalјe postupke.

“Danas možemo koristiti prvih 27 digitalizovanih postupaka za privredu, do čega je doveo jedan sistemski pristup Vlade da kroz Program ePAPIR uklјuči 85 organa i organizacija javne uprave i skoro 500 državnih službenika koji su aktivno učestvovali na popisu, pojednostavlјenju i digitalizaciji postupaka. Napravlјen je Registar sa 2600 administrativnih postupaka koji se odnose na privredu i pripremlјene su preporuke za pojednostavlјenje 1200 postupaka. Do sada je pojednostavlјeno ili ukinuto više od 130 postupaka čime su napravlјene uštede za privredu u vrednosti većoj od 32 miliona evra na godišnjem nivou. Do kraja marta završićemo digitalizaciju još 50 usluga iz oblasti zapošlјavanja, rudarstva, zaštite životne sredine, saobraćaja, veterine, kao i usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova, učinićemo dostupnim Registar administrativnih postupaka  podizanjem Portala kao jedinstvenog mesta sa svim informacijama o postupcima/uslugama za privredu koje sprovodi javna uprava, što znači da će privrednik na vrlo jednostavan način sa dva do tri klika doći do svih, njemu potrebnih informacija, o svakom postupku”, izjavila je Bojana Tošić, direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike.

“Digitalizacijom postupaka olakšavamo i omogućavamo privredi u Srbiji jeftinije poslovanje. Obilaženje šaltera više ne sme da bude obaveza ni građana kao ni privrede. Moramo javnu upravu staviti u službu svakog građanina i svakog preduzeća. Zahvaljujući ovom projektu na kraju ćemo imati 100 najčešćih usluga za privredu kompletno digitalizovanih i dostupih elektronski, što će privredi uštedeti 8 miliona dolara na godišnjem nivou. Kroz ovaj projekat smo takođe uspostavili platformu za masovnu digitalizaciju procedura za pravna lica i očekujemo da državne institucije krenu u digitalizaciju sopstvenih postupaka”, istakao je Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

Prvi digitalizovani postupci, između ostalog, uklјučuju upis u registar distributera i uvoznika sredstava za ishranu bilјa, priznavanje registracije sredstava za zaštitu bilјa, upis u registar proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih glјiva, upis u registar sredstava za ishranu bilјa i oplemenjivača zemlјišta i mnoge druge.

“U saradnji sa Kancelarijom u oktobru mesecu 2020. godine smo započeli proces kojim omogućavamo privrednim subjektima kroz 7 osnovnih postupaka, a ukupno 22 usluge dok se 14 postupaka se pokreću po službenoj dužnosti. Prvi digitalizovani postupci, uključuju upis u Registar proizvođača, prerađivača, dorađivača, uvoznika, skladištara i prometnika bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata – fitoregistar; Registar proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva; Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja; priznavanje registracije sredstva za zaštitu bilja; Registar distributera i uvoznika sredstava za zaštitu bilja; Registar distributera i uvoznika sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta; Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta. Oni sada mogu da bez dolaska u kancelarije Uprave, podnesu zahtev i dobiju informaciju o tome da li su dobili rešenje o upisu, brisanju ili izmeni njihovog statusa u nekim od navedenih registara ”, rekao je Nebojša Milosavljević, direktor Uprave za zaštitu bilja.

Platforma eDozvole koja je izgrađena kao deo infrastrukture Portala eUprava omogućava i neograničeno dodavanje procedura u budućnosti, čime se stvara osnova za dalјu digitalizaciju i kreiranje sveobuhvatne platforme za izdavanje elektronskih rešenja. Sa dodavanjem novih postupaka formiraju se i novi registri za automatsko preuzimanje podataka, te na taj način nove usluge postaju kvalitetnije i brže.

Ujedinjeno kralјevstvo podržava proces unapređenja poslovnog okruženja, jer u reformisanoj i konkuretnoj privredi vidi čvrst osnov za regionalnu stabilnost i prosperitet.  Ujedinjeno kralјevstvo je u prethodnom periodu, sa podrškom vrednom preko 5 miliona funti, najveći bilateralni donator procesa digitalizacije u Srbiji. Cilј trogodišnjeg Projekta za unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji je smanjenje administrativnog opterećenja za privredu kroz pojednostavlјivanje 1.750 administrativnih postupaka, omogućavanje elektronskog izdavanja 100 dozvola i uklanjanje praksi koje negativno utiču na razvoj konkurencije. Očekuje se da će oko 600 dozvola, saglasnosti i odobrenja biti pojednostavlјeno.

Projekat je deo velikog reformskog projekta Vlade za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative – ePapir u okviru koga će se u naredna dva meseca uspostaviti Registar administrativnih postupaka i podići Portal ovog Registra koji će predstavljati jedinstveno mesto sa svim potrebnim informacijama za privrednike o svakom postupku koji sprovodi javna uprava, što će im olakšati pristup informacijama i smanjiti troškove. Preko ovog portala, privrednici će sa nekoliko klikova pokretati digitalizovane procedure, a za one koje nisu digitalizovane, dobiti sva upustva kako bi ih u najkraćem roku savladali.