Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak

08 / 10 / 2019

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Republičkom sekretarijatu za javne politike

Radno mesto br. 1 – radno mesto za ekonomske analize, zvanje – savetnik, Odeljenje za
ekonomske analize – Sektor za razvoj i unapređenje javnih politika – 1 izvršilac

– prema šiframa podnosilaca prijave:

28J0409191I01

Radno mesto br. 2 – Rukovodilac Grupe za pravne poslove, javne nabavke i upravljanje
ljudskim resursima, zvanje – viši savetnik, Grupa za pravne poslove, javne nabavke i
upravljanje ljudskim resursima – Sektor za pravne i finansijske poslove i upravljanje
ljudskim resursima- 1 izvršilac

– prema šiframa podnosilaca prijave:

28J0409192R01

28J0409192R02

28J0409192R03

PDF 0.2mb

Spisak kandidata sa šiframa među kojima se sprovodi izborni postupak

Pogledaj