Odabrano 10 lokalnih samouprava na javnom pozivu za projekat Podrške unapređenju kapaciteta i izradi lokalnih planova razvoja

23 / 05 / 2022

U okviru Projekta Nemačko-srpske razvojne saradnje “Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji” (PAR2EU) koji sprovodi GIZ,  Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Balkanski centar za regulatornu reformu (BCRR) sprovode projekat „Podrška unapređenju kapaciteta i izradi lokalnih planova razvoja“ („National Local Development Planning Expertise“). Projekat se sprovodi u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike (RSJP).

U okviru Projekta raspisan je javni poziv za jedinice lokalne samouprave (JLS*). Cilj javnog poziva je bio identifikovanje i odabir 10 JLS koje su zainteresovane da učešćem u Projektu „Podrška unapređenju kapaciteta i izradi lokalnih planova razvoja“‚ ojačaju svoje kapacitete i izrade planove razvoja u skladu sa zakonskom regulativom i najboljom međunarodnom praksom. Javni poziv je bio raspisan u period od 25.marta 2022.g. do 25.aprila 2022.g.

Na osnovu predloga Komisije za ocenu prijava lokalni samouprava, a na osnovu kriterijuma za ocenu prijava, izabrane su sledeće lokalne samouprave za pružanje podrške za izradu lokalnih planova razvoja: GO Palilula (Niš), Ivanjica, Kladovo, Ljig, Loznica, Osečina, Smederevo, Subotica, Velika Plana i Zaječar.

U postupku ocenjivanja prijava Komisija je utvrdila da prijave JLS koje već imaju obezbeđenu podršku za izradu plana razvoja u okviru programa podrške koji sprovodi SKGO, neće biti razmatrane u skladu sa uslovima javnog poziva.

Podrška u okvirnom trajanju od 12 meseci, sprovodiće se u skladu sa Memorandumom o saradnji koji će biti zaključen sa svakom odabranom JLS, a od juna 2022.g.

 

*U ovom dokumentu skraćenica JLS, osim gradova i opština, uključuje i gradske opštine iako one Zakonom o lokalnoj samoupravi nisu definisane kao jedinice lokalne samouprave.