Javni poziv za lokalne samouprave za učešće u projektu Podrška unapređenju kapaciteta i izradi lokalnih planova razvoja – NAJČEŠĆE POSTAVLJENJA PITANJA?

11 / 04 / 2022

Dana 6.aprila održana je prva info sesija za zainteresovane jedinice lokalnih samouprava (JLS) za prijavu na javni poziv "Podrška unapređenju kapaciteta i izradi lokalnih planova razvoja".

U daljem tekstu data su ključna pitanja i odgovori relevantni za prijavu na javni poziv:

Pitanje: Ukoliko jedinica lokalne samouprave ima ugovor sa autonomnom pokrajnom ili regionalnom razvojnom agencijom, da li je to diskvalifikuje za prijavu na javni poziv?

Odgovor: Ovakva vrsta saradnje ne diskvalifiku JLS od prijave na javni poziv. Potrebno je da JLS koja ima ovakvu vrstu saradnje to i navede u Prijavnom formularu u poslednjem odeljku za dodatne komentare.

Pitanje: Ukoliko je u prethodnom periodu doneta odluka o pristupanju izradi plana razvoja, da li ona mora biti ponovo donešena ili je postojeća odluka dovoljna?

Odgovor: Postojeća odluka je dovoljna.

Pitanje: Da li se JLS može prijaviti na javni poziv ukoliko je doneta odluka o izradi plana razvoja za period od 2023. g. do 2030.g. Planirano je da plan razvoja bude usvojen do kraja 2022.g. a kako JLS ne bi bila bez planskog dokumenta (Strategija razvoja ističe 2022.g.)?

Odgovor: Projektom je propisano da JLS finalizuju planove razvoja do maja 2023. Termini održavanja radionica i dinamike izrada plana biće usklađene sa potrebama JLS koje budu odabrane. S tim u vezi, za održavanje radionica, uzećemo u obzir da nekim JLS ove godine ističe trenutni strateški dokument, kako bismo i tim JLS pomogli da do kraja planiranog roka izrade plan razvoja.  JLS koje su u ovoj situaciju trebaju navesti ovo u prijavnom formularu u poslednjem odeljku za dodatne komentare.

Pitanje: Kakvo finansijsko učešće je potrebno da JLS obezbedi, s obzirom na to da se u pozivu traže podaci o planiranim budžetskim sredstvima koje je potrebno alocirati za izradu plana?

Odgovor: Budžetska sredstva se odnose na potencijalno potrebno prikupljanje podataka u okviru pripreme profila JLS, aktivnosti vezane za sprovođenje konsultativnog procesa (kroz održavanje javnih rasprava, objavljivanja dokumenata, komunikacija putem medija ili društvenih mreža itd.).

Neke JLS imaju budžetske linije sa alociranim sredstvima za potrebe izrade planova razvoja, a neke mogu povući sredstva iz drugih budžetskih linija, što je potrebno je ovo navesti prilikom prijave.

Pitanje: Da li sredstva moraju već biti u budžetu ili je dovoljno navesti da će ona biti opredeljena ukoliko JLS bude izabrana?

Odgovor: S obzirom na to da će se značajan broj aktivnosti sprovoditi u 2022. godini, trebalo bi da svaka JLS već ima opredeljena sredstva za izradu plana razvoja, bez obzira na to da li postoji budžetska linija ili se sredstva povlače sa druge budžetske linije. Prilikom izrade budžeta za 2023. to će biti planirana sredstva namenjena izradi plana razvoja. Takođe, u prijavi se može navesti da ukoliko JLS dobije projekat, da će sredstva obezbediti rebalansom budžeta.

Pitanje: Ko po funkciji iz JLS treba da se nalazi u timu za izradu plana razvoja?

Odgovor: Iako ovo nije definisano pozivom, jako je važno da i rukovodioci i funkcioneri budu uključeni u proces izrade plana razvoja, kako bi JLS pokazala zainteresovanost, posvećenost i spremnost na aktivno učešće funkcionera u sam proces.

Pitanje: Ukoliko se Privredni savet do sada nije sastajao da li se on navodi u prijavi?

Odgovor: JLS navodi da Privredni savet postoji ali da se nije sastajao u prethodnih godinu dana.  Svakako će više poena dobiti JLS čiji se privredni savet redovno sastajao, jer su ti sastanci pokazatelj aktivnog uklučivanja privrede u strateške odluke JLS.