Osmi evropski pravni i politički forum

05 / 02 / 2018

Cilj Srbije je da se do 2017. godine za 70% zakona koji se usvoje održi javna rasprava, kao i da se u izradu zakona uključe zainteresovane grupe i pojedinci uz prethodno uređenje oblasti lobiranja, rečeno na Osmom evropskom pravnom i političkom forumu, održanom u Beogradu.

Kada je reč o javnim raspravama ostvaren je određen napredak u normativnom okviru i praksi, a u proteklih 10 godina povećan je broj analiza efekata propisa, rekli su predstavnici nadležnih Vladinih tela. Srbija treba da donosi kvalitetne zakone jer se potreba za izradom zakona javlja rano u procesu pristupanja: donošenje zakona je obično merilo za otvaranje poglavlja dok je njihova primena merilo za zatvaranje, rečeno je na skupu o zakonodavnom procesu u Srbiji pre početka pregovora sa EU.