Javne nabavke Republičkog sekretarijata za javne politike

Planiranje je najbitniji zadatak menadžera u oblikovanju okruženja, tj. organizacije kako bi delovanje pojedinaca koji rade zajednički u timovima bilo efikasno.