Dokumenti Javnih Politika

Област: Људска права и грађанско друштво (укључујући вере и дијаспору)
Година доношења: 2006
Година престанка: 2015
Носилац: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Област: Запосленост и социјална заштита
Година доношења: 2005
Година престанка: 2020
Носилац: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања