Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Подршка реформи јавне управе

31 / 03 / 2020

Донатор: Немачка агенција за билатералну сарадњу – ГИЗ

Спроводи: Немачка агенција за билатералну сарадњу – ГИЗ

Вредност пројекта: 5 милиона евра

Трајање пројекта: Октобар 2016. – септембар 2020.

Циљ пројекта: пружање подршке Републици Србији у приступним преговорима са Европском унијом, како би се процес приступања одвијао ефикасно и био заснован на чињеницама и подацима.

Пројекат се састоји из четири компоненте:

  • Компонента 1: подршка процесу усклађивања посебних закона са одредбама Закона о општем управном поступку (ЗУП), укључујући и праћење његовог спровођења. У фокусу ове компоненте је и подршка поједностављењу административних поступака  за привреду кроз анализирање истих и пружање препорука за њихово поједностављење.
  • Компонента 2: стварање предуслова за ефикасније пружање јавних услуга кроз побољшање управљања људским ресурсима у државној управи и увођење оквира компетенција и спровођење модерних инструмената за људске ресурсе. Ова компонента такође подржава напоре јединица локалне самоуправе да уједначе своје административне поступке и унапреде пружање услуга грађанима.
  • Компонента 3: јачање капацитета органа државне управе за спровођење целокупног циклуса јавних политика, фокусирајући се на вештине које су потребне за успешно праћење и вредновање утицаја политика у кључним областима. Активности ће укључивати мере за јачање капацитета које ће побољшати планирање јавних политика, јавне консултације, али и пружање подршке пилот анализама ефеката јавних политика/прописа.
  • Компонента 4: подршка унапређењу капацитета органа државне управе у управљању процесом приступања Европској унији

Досадашњи резултати:

  • Ефикасност и квалитет услуга органа државне управе су побољшани кроз поједностављење административних поступака;
  • Запошљавање у јавној управи је унапређено кроз процес ангажовања и одабира заснованог на способностима;
  • Јавна управа је оснажена и сада може да самостално развије потребне капацитете, на начин који је одржив и усмерен на способности;
  • Капацитет јавне управе да оцењује утицај њених политика и прописа пре и након њиховог усвајања је унапређен.