Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Подршка реформи јавне управе

31 / 03 / 2020

Донатор: Немачка агенција за билатералну сарадњу – ГИЗ

Спроводи: Немачка агенција за билатералну сарадњу – ГИЗ

Вредност пројекта: 5 милиона евра

Трајање пројекта: Октобар 2016. – септембар 2020.

Циљ пројекта: пружање подршке Републици Србији у приступним преговорима са Европском унијом, како би се процес приступања одвијао ефикасно и био заснован на чињеницама и подацима.

Пројекат се састоји из четири компоненте:

  • Компонента 1: подршка процесу усклађивања посебних закона са одредбама Закона о општем управном поступку (ЗУП), укључујући и праћење његовог спровођења. У фокусу ове компоненте је и подршка поједностављењу административних поступака  за привреду кроз анализирање истих и пружање препорука за њихово поједностављење.
  • Компонента 2: стварање предуслова за ефикасније пружање јавних услуга кроз побољшање управљања људским ресурсима у државној управи и увођење оквира компетенција и спровођење модерних инструмената за људске ресурсе. Ова компонента такође подржава напоре јединица локалне самоуправе да уједначе своје административне поступке и унапреде пружање услуга грађанима.
  • Компонента 3: јачање капацитета органа државне управе за спровођење целокупног циклуса јавних политика, фокусирајући се на вештине које су потребне за успешно праћење и вредновање утицаја политика у кључним областима. Активности ће укључивати мере за јачање капацитета које ће побољшати планирање јавних политика, јавне консултације, али и пружање подршке пилот анализама ефеката јавних политика/прописа.
  • Компонента 4: подршка унапређењу капацитета органа државне управе у управљању процесом приступања Европској унији

Досадашњи резултати:

  • Ефикасност и квалитет услуга органа државне управе су побољшани кроз поједностављење административних поступака;
  • Запошљавање у јавној управи је унапређено кроз процес ангажовања и одабира заснованог на способностима;
  • Јавна управа је оснажена и сада може да самостално развије потребне капацитете, на начин који је одржив и усмерен на способности;
  • Капацитет јавне управе да оцењује утицај њених политика и прописа пре и након њиховог усвајања је унапређен.