Republički sekretaraijat za javne politike obaveštava javnost da je započela javna rasprava o Predlogu programa za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „e-Papir” za period 2019 – 2021. godine.

Predlog programa i prateći dokumenti (Akcioni plan za sprovođenje Programa, Pregled usaglašenih preporuka i Usaglašene preporuke) se nalaze u prilogu ove vesti.

Pozivamo sve zainteresovane strane da pošalju komentare, predloge i sugestije u vezi sa Predlogom programa i pratećim dokumentima do 17. aprila 2019. godine putem elektronske pošte na adresu: javna.rasprava@rsjp.gov.rs

Predlog programa e-Papir

AP e Papir

Prilog Pregled usaglašenih preporuka

Usaglasene preporuke za AP