Predstavlјen Nacrt plana razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine za period od 2023. do 2030. godine

16 / 12 / 2022

U četvrtak 15. decembra, u okviru javne rasprave u Skupštini AP Vojvodine predstavlјan je Nacrt plana razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2023-2030. godine. U uvodnom delu skupa, obratili su se Igor Mirović, predsednik pokrajinske Vlade, Štefan Hajek, šef Sektora dobro upravlјanje Nemačke razvojne agencije, Milena Papageorgiou, šefica Odelјenja za demokratsko upravlјanje Ambasade Švajcarske u Republici Srbiji i Bojana Tošić, direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike.

“U ime institucije koja je od samo početka pratila rad na izradi ovog Plana razvoja, želim da istaknem da je izrada Plana razvoja Vojvodine bio veoma važan i odvažan korak u vreme kada se susrećemo sa krizom u kojoj je dugoročno planiranje svojevrstan izazov. Posebno želim da pohvalim način na koji je vođen proces izrade ovog dokumenta, koji je transparentan i inkluzivan, što je bilo presudno za izradu kvalitetnog dokumenta i koji ćemo promovisati kao primer dobre prakse. Posebna vrednost ovog procesa je uklјučivanje mladih lјudi, koji su dobili priliku da iz svoje perspektive i sa svog stanovišta sagledaju budući razvoj, i da će upravo oni biti važni nosioci sprovođenja ovog plana razvoja”, rekla je direktorka RSJP Bojana Tošić u svom obraćanju skupu.

Takođe je naglasila da Republički sekretarijat za javne politike stoji na raspolaganju svim jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Vojvodine tokom sprovođenja njihovih planova razvoja, kako bi se i na taj način doprinelo ostvarivanju postavlјanih cilјeva u Planu razvoja AP Vojvodine.

Javna rasprava na Nacrt plana razvoja se sprovodi u periodu od 9.12.2022. do 25.01.2023. godine, na poziv Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.