Održana radionica „Izrada Ex-post analize efekata Programa unapređenja upravlјanja javnim politikama i regulatornom reformom 2021-2025. godina“

19 / 12 / 2023

Republički sekretarijat za javne politike je 14 i 15. decembra 2023. godine u Novom Sadu održao radionicu „Izrada Ex-post analize efekata Programa unapređenja upravlјanja javnim politikama i regulatornom reformom 2021-2025“. Radionica je organizovana uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), odnosno projekta Reforma javnih finansija – Agenda 2030.

U sklopu ove radinice održan je i IV sastanak Radne grupe za praćenje sprovođenja, analize i reviziju Programa unapređenja upravlјanja javnim politikama i regulatornom reformom 2021-2025. (RG). Na sastanku je predstavlјena radna verzija Ex-post analize efekata Programa (Analiza), tačnije predstavlјeni su specifični nalazi i preporuke po posebnim cilјevima, merama i aktivnostima. Jedan od nalaza Analize je da će uvođenjem cilјeva održivog razvoja Agende 2030 Program biti pobolјšan i optimizovan za rešavanje nekih od identifikovanih izazova. Članovi RG su tokom diskusije dali svoje predloge i sugestije na radnu verziju teksta Analize.

Glavni zaklјučak sa sastanka je da je u narednom periodu Analizu potrebno dodatno unaprediti u skladu sa preporukama RG, a nakon toga je i usvojiti u okviru radnih grupa koje pokrivaju oblast reforme javne uprave.