Održana Info sesija o Instrumentu za fleksibilnu tehničku podršku projekta “EU za bolјe poslovno okruženjnje – EU4BE”

26 / 12 / 2022

U saradnji sa predstavnicima Svetske banke i Ministarstva privrede, Republički sekretarijat za javne politike je održao 23. decembra 2022. godine u prostorijama Vlade Republike Srbije, Info sesiju o Instrumentu za fleksibilnu tehničku podršku u okviru projekta "EU za bolјe poslovno okruženje – EU4BE”.

Projekat “EU za bolјe poslovno okruženje” sprovodi Svetska Banka u saradnji sa Evropskom unijom, sa cilјem da pomogne Vladi Republike Srbije u pobolјšanju poslovnog okruženja. Glavni partneri na projektu su Ministarstvo privrede, Republički Sekretarijat za javne politike, Ministarstvo za evropske integracije i druga ministarstva i državne institucije. Aktivnosti koje se izvode u okviru ovog projekta od strane Svetske Banke su podelјene u tri komponente:

Komponenta 1: Podrška uspostavlјanju Platforme za razvoj poslovnog okruženja i koordinaciju reformi za bolјe poslovno okruženje

Komponenta 2: Podrška pojednostavlјenju i optimizaciji poslovnih regulativa i

Komponenta 3: Instrument za fleksibilnu tehničku podršku

Direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike, Bojana Tošić je u svom uvodnom obraćanju prisutnim predstavnicima Ministarstava istakla da je cilј Info sesije upoznavanje sa Komponentom 3 koja predviđa sredstva (tzv. grantove) koji omogućavaju Vladi Republike Srbije i državnim institucijama da sprovedu reformske inicijative i projekte koji utiču na pobolјšanje poslovnog okruženja, na brz i efikasan način.

Viši stručnjak za razvoj privatnog sektora Svetke banke, Duško Vasilјević, u nastavku je predstavio aktivnosti koje Instrument za fleksibilnu tehničku podršku može da podrži, primere inicijativa u realizaciji i mehanizme podnošenja, ocenjivanja i odabira inicijativa.

Ovaj instrument takođe može da podrži inicijative koje su nastale na osnovu inicijative partnera iz privatnog sektora, ali koje su podržali i za podršku kroz ovu komponentu nominovali državni organi. Podrška u okviru ove komponente sprovodiće se kroz mehanizam Javnih poziva za podnošenje predloga za projektne inicijative koji će se raspisivati periodično, u dogovoru sa partnerima.

Prvi Javni poziv planiran je za prvi kvartal 2023. godine, a detalјne informacije o samom pozivu, kao i o dokumentaciji za prijavlјivanje će biti dostupne na sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike.