Objavlјen Test uticaja na rodnu ravnopravnost

05 / 08 / 2022

Republički sekretarijat za javne politike je, u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i UN Women, pripremio Test uticaja na rodnu ravnopravnost sa pratećim Smernicama za sprovođenje Testa uticaja na rodnu ravnopravnost.

Korišćenje testa rodne ravnopravnosti prilikom sprovođenja analize efekata na rodnu ravnopravnost je važan instrument za uvođenje rodne ravnopravnosti u proces donošenja odluka. Primenom testa se procenjuje da li će predlog zakona ili drugog propisa različito uticati na žene i muškarce, odnosno da li će pozitivno ili negativno uticati na rodnu ravnopravnost.

Na osnovu sprovedenog testa rodne ravnopravnosti predlagač sagledava potencijalne efekte propisa na rodnu ravnopravnost procenjuje da li je potrebno odrediti korektivne mere koje će ublažiti potencijalni negativni uticaj propisa na rodnu ravnopravnost, ili donosi odluku o potrebi sprovođenja detalјne analize efekata propisa u pogledu rodne ravnopravnosti.

Rezultate sprovedenog testa predlagač predstavlјa u Izveštaju o sprovedenoj analizi efekata propisa koji se dostavlјa na mišlјenje Republičkom sekretarijatu za javne politike.

Konačna verzija testa rodne ravnopravnosti i pratećih smernica je dostupan na sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike.

Test uticaja na rodnu ravnopravnost

Smernice za sprovođenje Testa uticaja na rodnu ravnopravnost