Nove digitalne usluge iz oblasti obnovlјivih izvora energije postale su dostupne korisnicima

10 / 07 / 2024

Svim privrednicima koji žele da investiraju u obnovlјive izvore energije postale su dostupne 32 nove elektronske usluge na portalu eUprava, i to 27 usluga iz nadležnosti Ministarstva rudarstva i energetike i 5 usluga iz nadležnosti Ministarstva zaštite životne sredine.

Nove elektronske usluge, sa već postojećih 99 usluga za privredu koje su dostupne privrednicima, a koje su digitalizovane pod koordinacijom Republičkog sekretarijata za javne politike kroz Program e-Papir, čine značajan iskorak u dostupnosti javne uprave kroz elektronsku komunikaciju i sticanje dozvola i saglasnosti na jednostavan i brz način.

 „U cilјu unapređenja poslovnog okruženja, postizanja ušteda za privredu i podizanja njihove konkurentnosti, Republički sekretarijat za javne politike u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu zajedno sa 8 organa javne uprave koordinisao je digitalizaciju i pojednostavlјenje za 131 uslugu javne uprave. Ovim je značajno smanjeno administrativno opterećenje pojednostavlјenjem usluga kroz Program e-PAPIR. Postignute su uštede od 33 miliona evra na godišnjem nivou koje privrednici mogu sada da usmere na razvoj i zapošlјavanje.“ izjavila je direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike, Bojana Tošić.

Uz finansijsku podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) na osnovu inputa dobijenih od investitora u obnovlјive izvore energije kroz projekat „Digitalizacija administrativnih postupaka radi stimulisanja investicija u obnovlјive izvore energije“ Republički sekretarijat za javne politike zajedno sa resornim ministarstvima identifikovao je i koordinisao digitalizaciju administrativnih postupaka koji se prvenstveno odnose na postupke izdavanja i produženja energetskih dozvola iz oblasti nafte i gasa i elektroenergetike, sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije, postupke koji se odnose na izradu studije o proceni uticaja na životnu sredinu i ostale povezane postupke.

Predsednica Evropske banke za obnovu i razvoj Odil Reno Baso na zvaničnom obeležavanju završetka projekta izjavila je: „Drago mi je da mogu da potvrdim uspešan završetak projekta digitalizacije 32 administrativna postupka, koji je realizovan uz tehničku podršku  EBRD. Ovo je važna inicijativa za investitore u obnovlјive izvore energije, jer doprinosi ubrzanju procedura i smanjenju troškova, povećanju transparentnosti, odnosno unapređenju poslovnog ambijenta i jačanju poverenja investitora, što je klјučno za održivi razvoj i zelenu tranziciju Srbije.“

Glavni cilј projekta bio je unapređenje poslovnog okruženja za privredne subjekte koji posluju u okvirima Zelene agende i kreiranje kvalitetnih, transparentnih i korisnički orjentisanih usluga u sektoru obnovlјivih izvora energije uz efekat smanjenja administrativnih troškova za privredu i pobolјšanje dijaloga između investitora u obnovlјive izvore energije i organa javne vlasti. Digitalna transformacija u pružanju usluga iz ove oblasti štedi i vreme i novac privrednicima i povećava efikasnost javne uprave.

„ Sprovođenjem aukcija za tržišne premije za obnovlјive izvore energije, pokazali smo da možemo kompleksne postupke da sprovedemo potpuno digitalizovano i transparentno, ali je jednako važno da to primenimo i na druge procedure koju su važne za privredu. Digitalizacija 27 usluga iz nadležnosti Ministarstva rudarstva i energetike će omogućiti brzu komunikaciju organa i stranke i više se neće čekati na uručenje dopisa i podnesaka, već će se to obavlјati automatski. Ova reforma će omogućiti bolјi poslovni ambijent u sektoru energetike, naročito u oblasti obnovlјivih izvora energije, uz kraće procedure i niže troškove, što je značajno za još dinamičniji proces prelaska na čiste izvore energije u našoj zemlјi.“ istakla je ministarka rudarstva i energetike, Dubravka Đedović Handanović.

S obzirom na važnost same digitalizacije, kao i na imperativ za prelazak na niskouglјenične izvore energije, digitalizacija ovih postupaka donosi značajnu korist za zelenu investicionu klimu i celokupno poslovno okruženje.

” Usluge iz resora koji vodim odnose se na postupke procene uticaja projekata na životnu sredinu. Digitalizacijom procedura iz ove oblasti stimulišemo ulaganja u obnovlјive izvore energije, što je u skladu sa cilјem Vlade Srbije – da se poveća upotreba zelene energije iz obnovlјivih izvora. Ove investicije su važna karika u zelenoj transformaciji i održivom razvoju Srbije, o čemu ćemo brinuti i ubuduće.” rekla je potpredsednica Vlade i ministarka zaštite životne sredine, Irena Vujović.

Ovi postupci su sada brži i jeftiniji, a izdavanje rešenja dostupno je u nekoliko jednostavnih koraka:

  • Korisnik na Portalu e-Uprava popunjava elektronski zahtev, prilaže dokumentaciju i, ukoliko usluga zahteva finansijski izdatak, vrši elektronsko plaćanje;
  • Sistem automatski pristupa elektronskim registrima i pribavlјa podatke po službenoj dužnosti koji su neophodni u procesu odlučivanja;
  • Podnosilac zahteva redovno dobija obaveštenja o mogućim dopunama dokumentacije i promenama u statusu predmeta;
  • Na kraju, dozvola se dostavlјa elektronskim putem u e-Sanduče podnosioca na Portalu e-Uprava i trajno je dostupna korisniku i nadležnim organima za sve dalјe postupke.

Reforma se nastavlјa u pravcu dalјe optimizacije i pojednostavlјenja administrativnih postupaka sa posebnim fokusom na njihovu digitalizaciju čiji je krajnji rezultat smanjenje vremena i troškova za krajnje korisnike – privredu i građane.

 

Spisak digitalizovanih postupaka Ministarstva rudarstva i energetike možete pogledati ovde.

Spisak digitalizovanih postupaka Ministarstva za zaštitu životne sredine možete pogledati ovde.