NOVA TEHNIČKA PODRŠKA SVETSKE BANKE I EVROPSKE UNIJE ZA BRŽE I JEFTINIJE POSLOVANјE U SRBIJI

24 / 02 / 2023

Prvi Javni poziv u okviru projekta EU4BE (EU za bolјe poslovno okruženje), namenjen ministarstvima, službama Vlade Republike Srbije i posebnim organizacijama otvoren je 27. januara 2023. godine i trajaće do 28. februara 2023. Godine.
Komponenta 3 u okviru projekta EU4BE (EU za bolјe poslovno okruženje), predviđa tehničku pomoć ministarstvima i Vladi za sprovođenje neophodnih promena u pravnom okviru, administraciji i poslovnim praksama koje utiču na poslovno okruženje. Ove promene omogućiće postizanje važnog poslovnog cilјa Vlade Republike Srbije: još savremenije, konkurentnije i efikasnije poslovno okruženje u Srbiji.
Uz finansijsku podršku Evropske Unije u iznosu od 5 miliona evra, Svetska banka, kroz projekat EU4BE, u partnerstvu sa Ministarstvom privrede, Republičkim Sekretarijatom za javne politike, Ministarstvom za evropske integracije i privatnim poslovnim sektorom, nastoji da omogući sigurnije, jasnije i jednostavnije poslovanje u Srbiji, kao i smanjenje administrativnih tereta i troškova u toku svakodnevnog poslovanja svih poslovnih subjekata.