LETNјA ŠKOLA JAVNIH POLITIKA KROZ PROJEKAT „DIJALOG PROMENA “– DRUGI CIKLUS

05 / 05 / 2023

U okviru projekta „Dijalog promena“ koji sprovodi Beogradska otvorena škola – BOŠ u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike, realizovan je drugi ciklus Letnje škole javnih politika u periodu od 24. do 27. aprila 2023. godine u Sokobanji. Škola je bila namenjena predstavnicima organizacija civilnog društva (OCD), čije organizacije su podržane kroz Program podrške projektima OCD usmerenim na dijalog, rešavanje problema i pozitivne promene u javnim politikama „Dijalog promena“. Ukupno je bilo 19 organizacija civilnog društva, koje za fokus rada svojih organizacija imaju, pored ostalog i, socijalnu inkluziju, prava deteta, prava osoba sa invaliditetom, pedagoške inicijative, omladinski rad, itd.

Učesnici OCD su imali priliku da se upoznaju sa konceptom, zakonodavnim okvirom i celokupnim ciklusom javnih politika, od planiranja, preko praćenja sprovođenja, izveštavanja i, naravno, vrednovanja učinaka javnih politika kroz jedan široki konsultativni proces. Pored teorijskih segmenata imalu su prilike da i kroz praktične primere, koji predstavlјaju probleme u njihovim zajednicama, identifikuju navedene probleme i definišu predlog rešenja, pomoću određenih mehanizama i metoda koje se koriste prilikom formulisanja javnih politika.

Cilј je bio da se doprinese kvalitetnom razvoju javnih politika u Srbiji kroz osnaživanje kapaciteta i podizanje stepena razumevanja razvoja javnih politika kod predstavnika OCD, kao i osnaživanju komunikacije i saradnje među akterima iz civilnog i javnog sektora.

Predavači Škole bili su predstavnici Republičkog sekretarijata za javne politike.