Име:
Републички секретаријат за јавне политике

Град:
Београд

Адреса:
Влајковићева 10, 11 000 Београд

Телефон:
011 3349-818

Факс:
011 276 10 65

Eлeктронска пошта:
office@rsjp.gov.rs

Адреса за пријем поште:
Немањина 22-26, Београд