KONTAKT

Ime:
Republički sekretarijat za javne politike

Grad:
Beograd

Adresa:
Vlajkovićeva 10, 11 000 Beograd

Telefon:
011 3349-818

Faks:
011 276 10 65

Elektronska pošta:
office@rsjp.gov.rs

Adresa za prijem pošte:
Nemanjina 22-26, Beograd