ИНИЦИЈАТИВЕ ПРИВРЕДЕ И ГРАЂАНА

На овој страници можете оставити иницијативу за измену већ усвојених прописа или израду и усвајање нових. На овакав начин, као привредни субјекат или грађанин Републике Србије, имате прилику да укажете креаторима прописа на потешкоће које имате приликом усаглашавања свог пословања или понашања са одређеним прописима, на непотребне административне процедуре које прописи намећу, али и сувишне трошкове које имате по том основу.


Ovde možete dodati prilog u formatima (.doc, .docx, .pdf):

Ovde možete dodati prilog u formatima (.doc, .docx, .pdf):