MIŠLJENJA NA PROPISE

1. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama

Vidi dokument

2. Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima

Vidi dokument

3. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama

Vidi dokument

4. Mišljenje na Analizu efekata Predloga uredbe o uslovima uslovima i načinu utvđivanju visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja

Vidi dokument

5. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o trgovini

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o trgovini

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o trgovini Nacrta zakona o trgovini Analiaza efekata Nacrta zakona o trgovini


Vrsta mišljenja: Sadrži delimičnu analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona je usvojen na Vladi ali niji u Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 17.06.2019.

Vidi dokument

7. Mikšljenje na Predlog uredbe o proglašenju Specijalnog rezervata prirode Zasavica

Vidi dokument

8. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Vidi dokument

9. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju

Vidi dokument

10. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o komunalnoj miliciji

Vidi dokument

13. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

Vidi dokument

14. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu

Vidi dokument

16. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o robnim berzama

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o robnim berzama

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o robnim berzama Nacrt zakona o robnim berzama Analiza efekata Nacrta zakona o robnim berzama


Vrsta mišljenja: Sadrži delimičnu analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 03.01.2019.

Vidi dokument