MIŠLJENJA NA PROPISE

21. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane

Vidi dokument

22. Mišljenje na analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o zdravlju bilja

Vidi dokument

24. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o poštanskim uslugama

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o poštanskim uslugama

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o poštanskim uslugama Nacrt zakona o poštanskim uslugama


Vrsta mišljenja: Sadrži analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 20.10.2017.

Vidi dokument

25. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji

Vidi dokument

26. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o sanitarnom nadzoru

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o sanitarnom nadzoru

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o sanitarnom nadzoru Nacrt zakona o sanitarnom nadzoru Analiza efekata Nacrta zakona o sanitarnom nadzoru


Vrsta mišljenja: Sadrži delimičnu analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 11.10.2017.

Vidi dokument

27. Mišljenje na Nacrt zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

Vidi dokument

29. Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji

Vidi dokument

30. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

Vidi dokument

31. Mišljenje na Nacrt zakona o elektronskim komunikacijama

Dokument: Mišljenje na Nacrt zakona o elektronskim komunikacijama

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o elektronskim komunikacijama Nacrt zakona o elektronskim komunikacijama Analaiza efekata Nacrta zakona o elektronskim komunikacijama


Vrsta mišljenja: Sadrži delimičnu analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 13.09.2017.

Vidi dokument

32. Mišljenje na analizu efekata Nacrta carinskog zakona

Dokument: Mišljenje na analizu efekata Nacrta carinskog zakona

Prilozi: Obrazloženje Nacrta carinskog zakona Nacrt carinskog zakona Analiza efekata Nacrt carinskog zakona


Vrsta mišljenja: Sadrži analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 07.09.2017.

Vidi dokument

33. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju

Vidi dokument

34. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o dualnom obrazovanju

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o dualnom obrazovanju

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o dualnom obrazovanju Nacrt zakona o dualnom obrazovanju Analiza efekata Nacrta zakona o dualnom obrazovanju


Vrsta mišljenja: Sadrži analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona je usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 31.08.2017.

Vidi dokument

37. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama

Vidi dokument

39. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Vidi dokument

40. Mišljenje na analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju

Vidi dokument
1 2 3