МИШЉЕЊА НА ЗАКОНЕ

1. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о ратним меморијалима

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о ратним меморијалима

Прилози: Образложење Нацрта закона о ратним меморијалима Нацрт закона о ратним меморијалима Анализа ефеката Нацрта закона о ратним меморијалима


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона није усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 25.05.2018.

Види документ

2. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о стечају

Види документ

7. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о Централној евиденцији стварних власника

Види документ

8. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о патентима

Види документ

9. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању

Види документ

10. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о уџбеницима

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о уџбеницима

Прилози: Образложење Нацрта закона о уџбеницима Нацрт закона о уџбеницима Анализа ефеката Нацрта закона о уџбеницима


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади али нији у Скупштини
Датум креирања мишљења: 06.03.2018.

Види документ

11. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о уџбеницима

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о уџбеницима

Прилози: Образложење Нацрта закона о уџбеницима Нацрт закона о уџбеницима Анализа ефеката Нацрта закона о уџбеницима


Врста мишљења: Не садржи анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона није усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 26.02.2018.

Види документ

12. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији

Види документ

13. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о грађевинским производима

Види документ

14. Мишљење на Нацрт закона о националном оквиру квалификација Републике Србије

Види документ

15. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о уџбеницима

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о уџбеницима

Прилози: Образложење Нацрта закона о уџбеницима Нацрт закона о уџбеницима Анализа ефеката Нацрта закона о уџбеницима


Врста мишљења: Не садржи анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона није усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 01.02.2018.

Види документ

16. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о званичној статистици

Види документ

17. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о путевима

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о путевима

Прилози: Образложење Нацрта закона о путевима Нацрт закона о путевима Анализа ефеката Нацрта закона о путевима


Врста мишљења: Садржи анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона није усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 16.01.2018.

Види документ

18. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о здравственој заштити

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о здравственој заштити

Прилози: Образложење Нацрта закона о здравственој заштити Нацрт закона о здравственој заштити Анализа ефеката Нацрта закона о здравственој заштити


Врста мишљења: Не садржи анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона није усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 12.01.2018.

Види документ

19. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о електронској управи

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о електронској управи

Прилози: Образложење Нацрта закона о електронској управи Нацрта закона о електронској управи Анализа ефеката Нацрта закона о електронској управи


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона није усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 12.01.2018.

Види документ