МИШЉЕЊА НА ЗАКОНЕ

2. Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о поморској пловидби

Види документ

3. Мишљење на текст и анализу ефеката Нацрта закона о критичној инфраструктури

Види документ

4. Мишљење на Нацрт закона о рачунању времена

Dokument: Мишљење на Нацрт закона о рачунању времена

Прилози: Образложење Нацрта закона о рачунању времена Нацрт закона о рачунању времена Анализа ефеката Нацрта закона о рачунању времена


Врста мишљења: Садржи анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона није усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 17.07.2018.

Види документ

5. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о добровољном ватрогаству

Види документ

8. Мишљење на текст и анализу ефеката Нацрта закона о туризму

Dokument: Мишљење на текст и анализу ефеката Нацрта закона о туризму

Прилози: Образложење Нацрта закона о туризму Нацрт закона о туризму Анализа ефеката Нацрта закона о туризму


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади али нији у Скупштини
Датум креирања мишљења: 06.07.2018.

Види документ

9. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу

Види документ

10. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о климатским променама

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о климатским променама

Прилози: Образложење Нацрта закона о климатским променама Нацрт закона о климатским променама Анализа ефеката Нацрта закона о климатским променама


Врста мишљења: Не садржи анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона није усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 04.07.2018.

Види документ

11. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о угоститељству

Види документ

13. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о царинској служби

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о царинској служби

Прилози: Образложење Нацрта закона о царинској служби Нацрт закона о царинској служби Анализа ефеката Нацрта закона о царинској служби


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона није усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 18.06.2018.

Види документ

15. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о ратним меморијалима

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о ратним меморијалима

Прилози: Образложење Нацрта закона о ратним меморијалима Нацрт закона о ратним меморијалима Анализа ефеката Нацрта закона о ратним меморијалима


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона није усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 25.05.2018.

Види документ

16. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о стечају

Види документ
1 2