МИШЉЕЊА НА ПРОПИСЕ

2. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о путевима

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о путевима

Прилози: Образложење Нацрта закона о запошљавању странаца Нацрт закона о путевима Анализа ефеката Нацрта закона о путевима


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона није усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 15.12.2017.

Види документ

3. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о интероперабилности железничког система

Види документ

4. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о безбедности у железничком саобраћају

Види документ

5. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о грађевинским производима

Види документ

6. Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о одбрани

Види документ

7. Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије

Види документ

8. Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност

Види документ

11. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Види документ

12. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о електронској управи

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о електронској управи

Прилози: Образложење Нацрта закона о електронској управи Нацрт закона о електронској управи Анализа ефеката Нацрта закона о електронској управи


Врста мишљења: Не садржи анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона није усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 29.11.2017.

Види документ

14. Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима

Види документ

15. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о граничној контроли

Види документ

16. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености

Види документ

18. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца

Види документ

19. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом

Види документ

20. Мишљење на Анализу ефеката Нацрт закона о изменама и допунама Закона о средствима за заштиту биља

Види документ
1 2 3