MIŠLJENJA NA ZAKONE

1. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila

Vidi dokument

2. Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi

Vidi dokument

3. Mišljenje na tekst i analizu efekata Nacrta zakona o kritičnoj infrastrukturi

Dokument: Mišljenje na tekst i analizu efekata Nacrta zakona o kritičnoj infrastrukturi

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o kritičnoj infrastrukturi Nacrt zakona o kritičnoj infrastrukturi Analiza efekata Nacrta zakona o kritičnoj infrastrukturi


Vrsta mišljenja: Sadrži delimičnu analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 18.07.2018.

Vidi dokument

4. Mišljenje na Nacrt zakona o računanju vremena

Dokument: Mišljenje na Nacrt zakona o računanju vremena

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o računanju vremena Nacrt zakona o računanju vremena Analiza efekata Nacrta zakona o računanju vremena


Vrsta mišljenja: Sadrži analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 17.07.2018.

Vidi dokument

5. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o dobrovoljnom vatrogastvu

Vidi dokument

6. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Vidi dokument

8. Mišljenje na tekst i analizu efekata Nacrta zakona o turizmu

Dokument: Mišljenje na tekst i analizu efekata Nacrta zakona o turizmu

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o turizmu Nacrt zakona o turizmu Analiza efekata Nacrta zakona o turizmu


Vrsta mišljenja: Sadrži delimičnu analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona je usvojen na Vladi ali niji u Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 06.07.2018.

Vidi dokument

9. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju

Vidi dokument

10. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o klimatskim promenama

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o klimatskim promenama

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o klimatskim promenama Nacrt zakona o klimatskim promenama Analiza efekata Nacrta zakona o klimatskim promenama


Vrsta mišljenja: Ne sadrži analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 04.07.2018.

Vidi dokument

11. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o ugostiteljstvu

Vidi dokument

13. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o carinskoj službi

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o carinskoj službi

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o carinskoj službi Nacrt zakona o carinskoj službi Analiza efekata Nacrta zakona o carinskoj službi


Vrsta mišljenja: Sadrži delimičnu analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 18.06.2018.

Vidi dokument

14. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama

Vidi dokument

15. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o ratnim memorijalima

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o ratnim memorijalima

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o ratnim memorijalima Nacrt zakona o ratnim memorijalima Analiza efekata Nacrta zakona o ratnim memorijalima


Vrsta mišljenja: Sadrži delimičnu analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 25.05.2018.

Vidi dokument

16. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Vidi dokument
1 2