На овој страници можете наћи

Документи

ОБАВЕШТЕЊЕ: Сајт је тренутно у изради и поједини документи нису још видљиви.
ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Иди на страницу
JАВНЕ НАБАВКЕ

Овде можете пронаћи комплетну документацију везану за јавне набавке.

Иди на страницу
Јавни позиви

Овде можете пронаћи комплетну документацију везану за јавне позиве.

Иди на страницу
ИНФОРМАТОР О РАДУ

Informator o radu Republičkog sekretarijata za javne politike objavljen 16.09.2019. godine

Види документ
ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

Овде можете преузети Правилник о систематизацији радних места Републичког секретеријата за јавне политике.

Види документ
ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА

Овде можете преузети Правилник о набавкама Републичког секретеријата за јавне политике.

Види документ
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

Овде можете погледати Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Републичког секретаријата за јавне политике.

Види документ
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

Овде можете погледати Финансијски план за 2017. годину објављен 24.01.2017. године

Види документ
ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

Овде можете погледати измене, допуне Финансијски план за 2017. годину

Види документ
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

Овде можете погледати Финансијски план за 2017. годину - пречишћен текст објављен 12.12.2017. године

Види документ
ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2017. ГОДИНУ

Овде можете погледати Завршни рачун за 2017. годину

Види документ
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

Овде можете погледати Финансијски план за 2018. годину

Види документ
ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2018. ГОДИНУ

Овде можете погледати Завршни рачун за 2018. годину

Види документ
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ

Овде можете погледати Финансијски план за 2019. годину објављен 21.01.2019. године

Види документ
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

Овде можете погледати Правилник о изменама и допунама правилника о систематизацији радних места

Види документ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Овде можете погледати План јавних набавки за 2019. годину

Види документ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ - ИЗМЕНА БРОЈ 1

Овде можете погледати План јавних набавки за 2019. годину - измена број 1

Види документ