Na ovoj stranici možete naći

Dokumenti

OBAVEŠTENJE: Sajt je trenutno u izradi i pojedini dokumenti nisu još vidljivi.
INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

Podnošenje zahteva za pristup informacijama od javnog značaja

Idi na stranicu
JAVNE NABAVKE

Ovde možete pronaći kompletnu dokumentaciju vezanu za javne nabavke.

Idi na stranicu
Javni pozivi

Ovde možete pronaći kompletnu dokumentaciju vezanu za javne pozive.

Idi na stranicu
INFORMATOR O RADU

Informator o radu Republičkog sekretarijata za javne politike objavljen 16.09.2019. godine

Vidi dokument
PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA

Ovde možete preuzeti Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta Republičkog sekreterijata za javne politike.

Vidi dokument
PRAVILNIK O NABAVKAMA

Ovde možete preuzeti Pravilnik o nabavkama Republičkog sekreterijata za javne politike.

Vidi dokument
PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA

Ovde možete pogledati Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Republičkog sekretarijata za javne politike.

Vidi dokument
FINANSIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

Ovde možete pogledati Finansijski plan za 2017. godinu objavljen 24.01.2017. godine

Vidi dokument
IZMENE, DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

Ovde možete pogledati izmene, dopune Finansijski plan za 2017. godinu

Vidi dokument
FINANSIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU PREČIŠĆEN TEKST

Ovde možete pogledati Finansijski plan za 2017. godinu - prečišćen tekst objavljen 12.12.2017. godine

Vidi dokument
ZAVRŠNI RAČUN ZA 2017. GODINU

Ovde možete pogledati Završni račun za 2017. godinu

Vidi dokument
FINANSIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

Ovde možete pogledati Finansijski plan za 2018. godinu

Vidi dokument
ZAVRŠNI RAČUN ZA 2018. GODINU

Ovde možete pogledati Završni račun za 2018. godinu

Vidi dokument
FINANSIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

Ovde možete pogledati Finansijski plan za 2019. godinu objavljen 21.01.2019. godine

Vidi dokument
PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA

Ovde možete pogledati Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o sistematizaciji radnih mesta

Vidi dokument
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

Ovde možete pogledati Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Vidi dokument
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU - IZMENA BROJ 1

Ovde možete pogledati Plan javnih nabavki za 2019. godinu - izmena broj 1

Vidi dokument