Detaljnije informacije o ukidanju pečata – pročitaj više.