МИШЉЕЊА НА ПРОПИСЕ

2. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о улагањима

Види документ

4. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о допуни Закона о комуналним делатностима

Види документ

5. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о накнадама за коришћење јавних добара

Види документ

6. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу

Види документ

7. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Види документ

9. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о накнадама за коришћење јавних добара

Види документ

10. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о дувану

Види документ

11. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима

Види документ

13. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о царинској служби

Види документ

14. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе

Види документ

15. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о судским таксама

Види документ

16. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима

Види документ

17. Мишљење на Нацрт закона о фонду за науку Републике Србије

Види документ

18. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о стечају

Види документ

20. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Види документ
1 2 3 4