МИШЉЕЊА НА ПРОПИСЕ

1. Мишљење на анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о заштити од пожара - ново

Види документ

2. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама Закона о Фонду за развој Републике Србије

Види документ

3. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о акцизама

Види документ

4. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност

Види документ

5. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

Види документ

10. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о енергетици

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о енергетици

Прилози: Образложење Нацрта закона о енергетици Нацрт закона о енергетици Анализа ефеката Нацрта закона о енергетици


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 15.12.2014.

Види документ

11. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о поморској пловидби

Види документ

12. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Уговора о гаранцији за Кредитну линију за Агенцију за осигурање депозита између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Уговора о гаранцији за Кредитну линију за Агенцију за осигурање депозита између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој

Прилози: Образложење Нацрта закона о потврђивању Уговора о гаранцији за Кредитну линију за Агенцију за осигурање депозита између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој Нацрт закона о потврђивању Уговора о гаранцији за Кредитну линију за Агенцију за осигурање депозита између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој Образложена оцена да уз Нацрт закона о потврђивању Уговора о гаранцији за Кредитну линију за Агенцију за осигурање депозита између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој није потребно приложити Анализу ефеката


Врста мишљења: Не треба да садржи анализу
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 05.12.2014.

Види документ

13. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о царинској служби

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о царинској служби

Прилози: Образложење Нацрта закона о царинској служби Нацрт закона о царинској служби Анализа ефеката Нацрта закона о царинској служби


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона није усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 04.12.2014.

Види документ

14. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу

Види документ

15. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности

Види документ

19. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о инспекцијском надзору

Види документ
1 2 3 4 5 6 7