MIŠLJENJA NA PROPISE

63. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama Zakona o javnoj svojini

Vidi dokument

64. Mišljenje na analizu efekata Nacrta zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za prenos električne energije 400 kv naponskog nivoa - Transbalkanski koridor - prva faza

Vidi dokument

65. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Vidi dokument

67. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o dopunama Zakona o sudskim taksama

Vidi dokument

68. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda - novo mišljenje

Vidi dokument

69. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje

Vidi dokument

70. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o prometu nepokretnosti

Vidi dokument

73. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama

Vidi dokument

74. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o oružju i municiji

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o oružju i municiji

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o oružju i municji Nacrt zakona o oružju i municiji Analiza efekata Nacrta zakona o oružju i municiji


Vrsta mišljenja: Sadrži delimičnu analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona je usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 28.07.2014.

Vidi dokument

75. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima

Vidi dokument

76. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Vidi dokument

77. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o javnim medijskim servisima

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o javnim medijskim servisima

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o javnim medijskim servisima Nacrt zakona o javnim medijskim servisima Analiza efekata Nacrta zakona o javnim medijskim servisima


Vrsta mišljenja: Sadrži delimičnu analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona je usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 25.07.2014.

Vidi dokument

79. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Vidi dokument

80. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o privatizaciji

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o privatizaciji

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o privatizaciji Nacrt zakona o privatizaciji Analiza efekata Nacrta zakona o privatizaciji


Vrsta mišljenja: Sadrži delimičnu analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona je usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 25.07.2014.

Vidi dokument
1 2 3 4 5 6 7