MIŠLJENJA NA PROPISE

1. Mišljenje na analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara - novo

Vidi dokument

2. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije

Vidi dokument

3. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

Vidi dokument

4. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Vidi dokument

5. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Vidi dokument

8. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju - novo

Vidi dokument

10. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o energetici

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o energetici

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o energetici Nacrt zakona o energetici Analiza efekata Nacrta zakona o energetici


Vrsta mišljenja: Sadrži delimičnu analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona je usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 15.12.2014.

Vidi dokument

11. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi

Vidi dokument

13. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o carinskoj službi

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o carinskoj službi

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o carinskoj službi Nacrt zakona o carinskoj službi Analiza efekata Nacrta zakona o carinskoj službi


Vrsta mišljenja: Sadrži delimičnu analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 04.12.2014.

Vidi dokument

14. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

Vidi dokument

16. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Vidi dokument

17. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi

Vidi dokument

18. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji

Vidi dokument

19. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o inspekcijskom nadzoru

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o inspekcijskom nadzoru

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o inspekcijskom nadzoru Nacrt zakona o inspekcijskom nadzoru Analiza efekata Nacrta zakona o inspekcijskom nadzoru


Vrsta mišljenja: Sadrži analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona je usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 02.12.2014.

Vidi dokument
1 2 3 4 5 6 7