МИШЉЕЊА НА ПРОПИСЕ

8. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о давању гаранције Р Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу ЈП Електропривреда Србије, Београд

Види документ
1 2 3 4