МИШЉЕЊА НА ПРОПИСЕ

2. Мишљење на образложење Нацрта закона о запошљавању странаца

Види документ

11. Мишљење на образложење Нацрта закона о изменама и допунама Закона о акцизама

Види документ

13. Мишљење на образложење Нацрта закона о ревизији

Види документ
1 2 3 4