МИШЉЕЊА НА ПРОПИСЕ

1. Мишљење на образложење Нацрта закона о социјалној заштити

Види документ

7. Мишљење на образложење Нацрта закона о порезу на додату вредност

Види документ

9. Мишљење на образложење Нацрта закона о тржишту капитала

Види документ

17. Мишљење на Нацрт закона о оглашавању

Види документ

20. Мишљење на образложење Нацрта закона о геолошким истраживањима

Види документ
1 2 3 4