МИШЉЕЊА НА ПРОПИСЕ

1. Мишљење на образложење Нацрта закона о заштити ваздуха

Види документ

5. Мишљење на Нацрт закона о царинској служби

Види документ

10. Мишљење на образложење Нацрта закона о стандардизацији

Види документ

13. Мишљење на образложење Предлога Стратегије развоја званичне статистике Републике Србије од 2009. до 2012.год

Види документ

14. Мишљење на образложење Нацрта закона о добробити животиња ново

Види документ

15. Мишљење на образложење Предлога уредбе о утврђивању појединих статистичких истраживања

Види документ
1 2 3 4