KALKULACIJA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA

ePopis - Izračunavanje

Osnovni podaci o administrativnom postupku

Naziv administrativnog postupka
Nadležni organ/organizacija
Relevantni propis
Doing Business oblast
Ime i prezime osobe koja je sačinila izveštaj
Datum i vreme

17.09.2019. - 23:19


Detaljni podaci

Podaci o administrativnom postupku na osnovu popisa
Tip subjekta
Delatnost

Nije izabrana delatnost

Satnica
Nivo vlasti
Vrsta postupka
Učestalost postupka
Ručni unos podataka
Opis zahtevanih admin. aktivnosti privrednih subjekata
Kvalifikacija
Korigovana satnica

Potrebno vreme - pojednostavljenje (minuti)
Potrebno vreme (minuti)
Učestalost na godišnjem nivou - pojednostavljenje
Učestalost na godinjem nivou
Broj regulisanih subjekata - pojednostavljenje
Broj regulisanih subjekata
Dodatni troškovi
Pojednostavljenje
Postojeće stanje
Ukupan broj administrativnih postupaka
Nakon pojednostavljivanja
Postojeće stanje
Troškovi
Troškovi opreme (na godišnjem nivou) - pojednostavljenje
Troškovi opreme (na godišnjem nivou)
Troškovi angažovanja trećih lica (na godišnjem nivou) - pojednostavljenje
Troškovi angažovanja trećih lica (na godišnjem nivou)
Obračun
Cena administrativne aktivnosti - pojednostavljenje

Cena administrativne aktivnosti - postojeće stanje

Ukupni administrativni troškovi - postojeće stanje

Uštede/Povećani troškovi

Business As Usual Costs (% of AC)
Administrativno opterećenje

Obračun troškova potencijalnih ušteda
Potencijalne uštede
- Od toga ponavljajuće

Neke delatnosti nisu proračunate

Ukupni ponavljajući troškovi

Neke delatnosti nisu proračunate

Ukupni jednokratni troškovi

Neke delatnosti nisu proračunate

Ukupni administrativni troškovi

Neke delatnosti nisu proračunate

Administrativno opterećenje

Za neke delatnosti nije izračunato opterećenje


Izveštaj o administrativnim troškovima
1. Naziv administrativnog postupka

2. Nadležni organ/organizacija

3. Relevantni propis

4. Ime i prezime osobe koja je sačinila izveštaj

R.B.
Tip subjekta
Potencijalne uštede
Ukupni ponavljajući troškovi na godišnjem nivou
Ukupni administrativni troškovi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ukupno

Komentar:

Datum

Potpis