Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Мишљења на прописе и документе јавних политика од 2008. године до данас

Планирање је најбитнији задатак менаџера у обликовању окружења, тј. организације како би деловање појединаца који раде заједнички у тимовима било ефикасно.
18
Invalid date

Мишљење на Предлог стратегије супростављања ирегуларним миграцијама за периoд 2018-2020. године

20
Invalid date
Делимична

Мишљење на Предлог стратегије за развој тржишта капитала за период од 2021. до 2026. године