Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Мишљења на прописе и документе јавних политика од 2008. године до данас

Планирање је најбитнији задатак менаџера у обликовању окружења, тј. организације како би деловање појединаца који раде заједнички у тимовима било ефикасно.
17
Invalid date

Мишљење на Предлог стратегије супростављања ирегуларним миграцијама за периoд 2018-2020. године

19
Invalid date
Делимична

Мишљење на Предлог стратегије за развој тржишта капитала за период од 2021. до 2026. године