Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Мишљења на прописе и документе јавних политика од 2008. године до данас

Планирање је најбитнији задатак менаџера у обликовању окружења, тј. организације како би деловање појединаца који раде заједнички у тимовима било ефикасно.
4
22.07.2021
Потпуна

Мишљење на Предлог Стратегије развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године и Акционог плана за реализацију стратегије развоја информационог друштва и информационе безбедности у РС за период од 2021. до 2023. године

7
11.06.2021

Предлог Акционог плана за период од 2021. до 2023. године, за спровођење стратегије државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године