Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Мишљења на прописе и документе јавних политика од 2008. године до данас

Планирање је најбитнији задатак менаџера у обликовању окружења, тј. организације како би деловање појединаца који раде заједнички у тимовима било ефикасно.
5
16.05.2020
Делимична

Мишљење на Предлог стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2019. до 2023. године

14
13.05.2020
Потпуна

Мишљење на Предлог Стратегије заштите потрошача за период 2019-2024 са акционим планом

15
13.05.2020
Делимична

Мишљење на Предлог програма за развој електронске трговине у Републици Србији за период од 2019. до 2020. године

17
13.05.2020
Делимична

Мишљење на Предлог стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године и Акционог плана за 2020. и 2021. годину за примену Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године.