Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Мишљења на прописе и документе јавних политика од 2008. године до данас

Планирање је најбитнији задатак менаџера у обликовању окружења, тј. организације како би деловање појединаца који раде заједнички у тимовима било ефикасно.
3
23.08.2019
Потпуна

Мишљење на ревидирани Програм реформе управљања јавним финансијама 2016–2020 за период од јула 2019. до децембра 2020. године

4
10.08.2019
Делимична

Мишљење на Предлог програма за развој електронске трговине у Републици Србији за период од 2019. до 2020. године

6
21.05.2019
Делимична

Мишљење на Предлог ревидираног Акционог плана за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом у Републици Србији 2017-2020.

8
14.03.2019

Мишљење на Предлог акционог плана за преговарачко поглавље 22 - Регионална политика и координација структурних инструмената