Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Мишљења на прописе и документе јавних политика од 2008. године до данас

Планирање је најбитнији задатак менаџера у обликовању окружења, тј. организације како би деловање појединаца који раде заједнички у тимовима било ефикасно.
10
31.01.2020
Делимична

Мишљење на Предлог стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године и Акционог плана за 2020. и 2021. годину за примену Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године.

13
25.12.2019
Делимична

Мишљење на Предлог стратегије развоја вештачке интелигенције у Републици Србији 2020-2025

14
25.12.2019
Потпуна

Мишљење на Предлог закључка којим се утврђује Национални акциони план запошљавања за 2020. годину

15
24.12.2019
Потпуна

Мишљење на Предлог националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичнух дела у Републици Србији за период 2019-2025. године и предлог акционог плана за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период 2019-2025 којим се уређује начин спровођења Стратегије у периоду 2019-2022. године

17
22.11.2019
Делимична

Мишљење на Предлог стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2019. до 2023. године

18
13.11.2019
Потпуна

Мишљење на Предлог Стратегије заштите потрошача за период 2019-2024 са акционим планом