Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Мишљења на прописе и документе јавних политика од 2008. године до данас

Планирање је најбитнији задатак менаџера у обликовању окружења, тј. организације како би деловање појединаца који раде заједнички у тимовима било ефикасно.
19
03.10.2017

Мишљење на Предлог програма за хармонизацију законодавства Републике Србије са правним тековинама Европске уније у области узајамног признавања професионалних квалификација са анексима као и табеле за процену финансијских ефеката

20
01.04.2017

Мишљење на Предлог стратегије интелектуалне својине за период од 2017. до 2021. године са Акционим планом за период од 2017. до 2021. године за спровођење стратегије интелектуалне својине Републике Србије