Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Мишљења на прописе и документе јавних политика од 2008. године до данас

Планирање је најбитнији задатак менаџера у обликовању окружења, тј. организације како би деловање појединаца који раде заједнички у тимовима било ефикасно.
16
22.07.2021
Потпуна

Мишљење на Предлог Стратегије развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године и Акционог плана за реализацију стратегије развоја информационог друштва и информационе безбедности у РС за период од 2021. до 2023. године

18
19.06.2021
Делимична

Предлог стратегије деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за период од 2021. до 2026. године

20
11.06.2021

Предлог Акционог плана за период од 2021. до 2023. године, за спровођење стратегије државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године