Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Мишљења на прописе и документе јавних политика од 2008. године до данас

Планирање је најбитнији задатак менаџера у обликовању окружења, тј. организације како би деловање појединаца који раде заједнички у тимовима било ефикасно.
1
23.08.2019
Потпуна

Мишљење на ревидирани Програм реформе управљања јавним финансијама 2016–2020 за период од јула 2019. до децембра 2020. године

2
10.08.2019
Делимична

Мишљење на Предлог програма за развој електронске трговине у Републици Србији за период од 2019. до 2020. године

4
21.05.2019
Делимична

Мишљење на Предлог ревидираног Акционог плана за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом у Републици Србији 2017-2020.

6
14.03.2019

Мишљење на Предлог акционог плана за преговарачко поглавље 22 - Регионална политика и координација структурних инструмената

19
Invalid date

Мишљење на текст Акционог плана за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период 2014 - 2018. године