Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Мишљења на прописе и документе јавних политика од 2008. године до данас

Планирање је најбитнији задатак менаџера у обликовању окружења, тј. организације како би деловање појединаца који раде заједнички у тимовима било ефикасно.
1
24.12.2019
Потпуна

Мишљење на Предлог националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичнух дела у Републици Србији за период 2019-2025. године и предлог акционог плана за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период 2019-2025 којим се уређује начин спровођења Стратегије у периоду 2019-2022. године

3
13.11.2019
Потпуна

Мишљење на Предлог Стратегије заштите потрошача за период 2019-2024 са акционим планом

6
23.08.2019
Потпуна

Мишљење на ревидирани Програм реформе управљања јавним финансијама 2016–2020 за период од јула 2019. до децембра 2020. године

7
10.08.2019
Делимична

Мишљење на Предлог програма за развој електронске трговине у Републици Србији за период од 2019. до 2020. године

10
14.03.2019

Мишљење на Предлог акционог плана за преговарачко поглавље 22 - Регионална политика и координација структурних инструмената