Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Мишљења на прописе и документе јавних политика од 2008. године до данас

Планирање је најбитнији задатак менаџера у обликовању окружења, тј. организације како би деловање појединаца који раде заједнички у тимовима било ефикасно.
3
Invalid date

Мишљење на текст Акционог плана за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период 2014 - 2018. године

9
Invalid date

Мишљење на Предлог Стратегије стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији и Акционим планом за спровођењем Стратегије стручног усавршавања запослених у ЈЛС у Републици Србији за период 2015-2016