Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Коначна листа о оцени и селекцији

06 / 02 / 2018

КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ОЦЕНЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ – ажурирана вест

пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива од 22. фебруара 2016. године за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности) за спровођење истраживање на три теме, а у оквиру Пројкта „PERFORM”, који спроводи представништвo Helvetas Swiss Intercooparation SRB, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике.

Након утвђивања прелиминарних листи о оцени и селекцији пријава, објављених 23. марта 2016. године, те након истека предвиђеног рока за достављање приговора,  комисије за оцену и селекцију су констатовале да нема уложених приговора, као и да резултати спровођења конкурса, утврђени у прелиминарним листама о оцени и селекцији пријава остају непромењени. Имајући у виду наведено,утврђена је Коначна листа о оцени и селекцији пријава:

1. Тема: „Ниво корпорaтивног упрaвљaњa у јaвним предузећимa чији је оснивaч Републикa Србијa“:

Редни број
Назив подносиоца
Број предмета
Број бодова (макс. 70)
1.
Економски факултет
950/2
60
2.
Институт економских наука (ИЕН), Београд
118
57
PDF 0.2mb

Одлука о утврђивању Коначне листе о оцени и селекцији пријава

Погледај
PDF 0.3mb

Извештај о раду Комисије

Погледај
DOCX 0.1mb

Критеријуми за селекцију и оцену пријава

Погледај

2. Тема „Анaлизa регулaторног оквирa предузетништвa три нaјперспективније делaтности, сa предлогом поједностaвљењa пословaњa зa млaде предузетнике“:

Редни број
Назив подносиоца
Број предмета
Број бодова (макс. 60)
1.
Економски институт
08.03.2016.
58
2.
Економски факултет, Универзитет у Нишу
154/16
52
3.
Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА)
08.03.2016.
43
PDF 0.2mb

Одлука о утврђивању Коначне листе о оцени и селекцији пријава

Погледај
PDF 0.4mb

Извештај о раду Комисије

Погледај
DOCX 0.1mb

Критеријуми за селекцију и оцену пријава

Погледај

3. Тема: „Анализа тржишта постпродајних услуга (aftermarkets) која би обухватила гаранције, сервисне услуге, промет и коришћење резервних делова у односу на најважније индустријске производе (моторна возила, електрични апарати и др) и њихов утицај на одвијање тржишног надметања“:

Редни број
Назив подносиоца
Број предмета
Број бодова (макс. 100)
1.
Институт економских наука Београд
113
80
2.
Правни факултет Универзитета у Београду
01бр.572/1
75
3.
Економски факултет, Универзитет у Београду
951/2
70
4.
Економски институт Београд
8. марта 2016.
65
PDF 0.2mb

Одлука о утврђивању Коначне листе о оцени и селекцији пријава

Погледај
PDF 0.3mb

Извештај о раду Комисије

Погледај
DOCX 0.1mb

Критеријуми за селекцију и оцену пријава

Погледај