Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Јавни позив за акредитоване научно-истраживачке организације

06 / 02 / 2018

Пројекат PERFORM, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности)  који ће спроводити истраживање на одабране теме у области друштвених наука чији ће резултати послужити за креирање, односно спровођење јавних политика или припрему правног оквира у одређеној области утемељеном на утврђеним доказима (енгл. evidence-based policy making)

Предмет јавног позива је конкурс за спровођење истраживања на теме, које је у претходној пројектној фази РСЈП, у сарадњи са PERFORM пројектом, одабрао у процесу оцењивања и селекције сходно утврђеним критеријумима.  Истраживања ће се спровести за следеће теме:

1. Ниво корпоративног управљања у јавним предузећима чији је оснивач Република Србија, у надлежности Министарства привреде;

2. Анализа регулаторног оквира за развој предузетништва младих у три најперспективније делатности са предлогом поједностављења пословања за младе предузетнике, у надлежности Министарства омладине и спорта;

3. Анализа тржишта постпродајних услуга (aftermarkets) која би обухватила гаранције, сервисне услуге, промет и коришћење резервних делова у односу на најважније индустријске производе (моторна возила, електрични апарати и др.) и њихов утицај на одвијање тржишног надметања, у надлежности Комисије за заштиту конкуренције.

Опште информације јавног позива можете преузети овде, док се о специфичним условима за пријаву истраживања за појединачне теме можете информисати кликом на сваку тему засебно.

Пројектни задаци представљају саставни део јавног позива и потребно је да подносиоци пријавва испуне критеријуме и из јавног позива, као и појединачних пројектних задатака за одговарајућу тему.

Форму за припрему буџета можете да преузмете овде.