Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Мишљења на прописе и документе јавних политика од 2008. године до данас

Планирање је најбитнији задатак менаџера у обликовању окружења, тј. организације како би деловање појединаца који раде заједнички у тимовима било ефикасно.
2
03.06.2005
Делимична

Мишљење на образложење Нацрта закона о условима за запошљавање и рад странаца

3
03.06.2005
Делимична

Мишљење на образложење Нацрта закона о изменама и допунама закона о републичким административним таксама

4
03.06.2005
Потпуна

Мишљење на образложење Нацрта закона о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци

5
03.06.2005
Потпуна

Мишљење на образложење Нацрта закона о изменама и допунама Закона о условима за обављање промета робе и вршења услуга у промету робе

6
03.06.2005
Потпуна

Мишљење на образложење Нацрта закона о изменама и допунама Царинског закона

8
03.06.2005
Недовољна

Мишљење на образложење Нацрта закона о коморама здравствених радника

10
31.05.2005
Недовољна

Мишљење на образложење Нацрта закона о изменама и допунама закона о преском поступку и пореској администрацији

11
31.05.2005
Недовољна

Мишљење на образложење Амандмана на предлог закона о рачуноводству и ревизији

12
24.05.2005
Потпуна

Мишљење на образложење Нацрта закона о изменама и допунама Закона о порезу на додатну вредност

13
24.05.2005
Недовољна

Мишљење на образложење Нацрта закона о изменама и допунама Закона о порезу на додатну вредност ново

18
10.01.2005

Мишљење на образложење Нацрта закона против дискриминације особа са инвалидитетом