Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Мишљења на прописе и документе јавних политика од 2008. године до данас

Планирање је најбитнији задатак менаџера у обликовању окружења, тј. организације како би деловање појединаца који раде заједнички у тимовима било ефикасно.
2
10.10.2005

Мишљење на образложење Нацрта закона о измени Закона о акционом плану хармонизације економских система СЦГ

15
04.07.2005
Делимична

Мишљење на образложење Нацрта закона о изменама и допунама закона о пензијском и инвалидском осигурању

16
04.07.2005
Делимична

Мишљење на образложење Нацрта закона о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за поједине категорије осигураника запослених

17
15.06.2005
Потпуна

Мишљење на образложење Нацрта закона о изменама и допунама Закона о финансијском лизингу ново

18
07.06.2005
Потпуна

Мишљење на образложење Амандмана на предлог закона о рачуноводству и ревизији ново

19
06.06.2005
Делимична

Мишљење на образложење Нацрта закона о преузимању акционарских друштава

20
06.06.2005
Недовољна

Мишљење на образложење Нацрта закона о изменана и допунама Закона о финансијском лизингу