Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Мишљења на прописе и документе јавних политика од 2008. године до данас

Планирање је најбитнији задатак менаџера у обликовању окружења, тј. организације како би деловање појединаца који раде заједнички у тимовима било ефикасно.
4
07.12.2005

Мишљење на образложење Нацрта закона о давању контрагаранције РС Србији и ЦГ по зајму ЕИБ - пројекат свеобухватне рехабилитације инфраструктуре контроле летења

5
06.12.2005
Делимична

Мишљење на образложење Нацрта закона о рачуноводству и ревизији

8
28.11.2005
Потпуна

Мишљење на образложење Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу РС по основу преузимања обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника

9
22.11.2005
Потпуна

Мишљење на образложење Правилника о накнадама за услуге које пружа Агенција за привредне регистре у оквиру Регистра финансијског лизинга

10
22.11.2005
Потпуна

Мишљење на образложење Правилника о накнадама за услуге које пружа Агенција за привредне регистре у оквиру Регистра заложног права на покретним стварима и правима

11
22.11.2005
Потпуна

Мишљење на образлозење Предлога Уредбе о висини накнаде за регистрацију и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре

12
21.11.2005
Недовољна

Мишљење на образложење Нацрта закона о изменама и допунама Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената

14
21.11.2005
Делимична

Мишљење на образложење Нацрта закона о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености

17
15.11.2005
Делимична

Мишљење на образложење Нацрта закона о преузимању акционарских друштава ново

18
11.11.2005
Делимична

Мишљење на образложење Нацрта закона о давању гаранције РС немачкој институцији КФВ по задужењу Електропривреде Србије за финансирање Пројеката за набавку рударске опреме Западног рудника Тамнава