Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Мишљења на прописе и документе јавних политика од 2008. године до данас

Планирање је најбитнији задатак менаџера у обликовању окружења, тј. организације како би деловање појединаца који раде заједнички у тимовима било ефикасно.
3
Invalid date

Мишљење на образложење Предлога уредбе о утврђивању појединих статистичких истраживања

19
Invalid date

Мишљење на образложење Нацрта закона о престанку важења појединих закона