Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Мишљења на прописе и документе јавних политика од 2008. године до данас

Планирање је најбитнији задатак менаџера у обликовању окружења, тј. организације како би деловање појединаца који раде заједнички у тимовима било ефикасно.
3
Invalid date
Потпуна

Мишљење на Предлог уредбе о мрежним правилима о поступцима за управљање загушењима и објављивању техничких података и других информација за приступ систему за транспорт природног гаса

8
Invalid date

Мишљење на Предлог уредбе о измени Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за истраживање, развој и унапређење производа и инфраструктуре неопходне за борбу против заразне болести КОВИД 19

11
Invalid date
Делимична

Мишљење на Предлог уредбе о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржини фактура у папирном облику

13
Invalid date
Потпуна

Мишљење на Предлог уредбе о измени Уредбе о производима који после употребе постаују посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег ивзештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде

15
Invalid date

Мишљење на Предлог уредбе о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022.години